Sbor ze Slatiny zazpíval v Hlučíně

Dne 19. 5. 2019 v 10:00 zazpíval smíšený pěvecký sbor ze Slatiny ve farnim kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně. Při této mši jsme se setkali farářem P. Petrem Rakem, který dlouhá léta působil ve Slatině. Velikonoční zpěvy se chrámem nesly s velkým dozvukem za doprovodu barokních varhan. Nás všechny to naplnilo radostí, že můžeme […]

Sbor ze Slatiny podpořil svým zpěvem pohraničí

Dne 12. 5. zazpíval sbor ze Slatiny v pohraničí a potěšil farníky v Pitárné,Janově a ve Vysoké. Veliké prostory chrámů nám dokazují v minulosti veliký počet farníků a dnes jsou chrámy pusté. Snažme se všichni spolu těmto pohraničním farnostem pomáhat finanční podporou, prací, ale taky svou přítomností. Farníci byli moc rádi, že jsme je potěšili […]

Katka Bobčíková zazářila v opeře Dido and Aeneas od Henryho Purcella

Dne 21. 3. 2019 se uskutečnil koncert v sále Leoše Janáčka na konzervatoři v Ostravě. Postavu královny kartaginské ztvárnila velmi talentovaná umělkyně Katka Bobčíková. Pohybové a pěvecké kreace na hudbu barokního skladatele, který tuto operu poprvé představil před 330 letech nás oslovuje do dnešních dnů a to pro všechny generace. Tato opera byla zahalena do […]

Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je celý Zákon i Proroci.“ Stále aktuální pro některé křest´any, kteří neumí odpustit a začít znova!

Každý, kdo prosí, dostává. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: „Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Vždyť kdo je mezi vámi takový, že dá vlastnímu synovi kámen, když ho poprosí o chléb? […]