Dosluhující varhany opustí kostel 3. 5. 2019. Farnost se těší na nové restaurované varhany

Poslední záběry dosluhujících varhan ve Slatině u Bílovce. Dne 3. 5. 2019 začne demontáž a odprodej použitelných dílů. Farnost se těší na kolaudaci nových varhan, které se podařilo zachránit z plzeňské konzervatoře a mají historickou hodnotu. Svěcení varhan bude 18. 8. 2019. Děkujeme všem, kteří nám finančně pomáháte a podporujete tento projekt.

Postní zamyšlení

„Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ (srv. Mt 4,1-10)   Ježíš se na začátku svého působení vydává na poušť, aby si vyjasnil svou cestu. Čeká ho […]