V kostele sv. Bartoloměje intenzivně probíhají opravy varhan – pomozte hrádeckým varhanám – adoptujte si píšťalu.

  Autor Jan Sedlák | 6.12.2020 – 10:36 | Novinky Bankovní spojení pro bezhotovostní platbu:Česká Spořitelna, a.s., č. ú. 0982070349/0800, VS: 911, do poznámky pro příjemce prosíme zadat jméno darujícího. V kostele sv. Bartoloměje intenzivně probíhají opravy varhan. Poté, co specializovaná firma odmítla původní nástroj opravit a navrhla výměnu většiny částí za jiné s rozpočtem […]

Dosluhující varhany opustí kostel 3. 5. 2019. Farnost se těší na nové restaurované varhany

Poslední záběry dosluhujících varhan ve Slatině u Bílovce. Dne 3. 5. 2019 začne demontáž a odprodej použitelných dílů. Farnost se těší na kolaudaci nových varhan, které se podařilo zachránit z plzeňské konzervatoře a mají historickou hodnotu. Svěcení varhan bude 18. 8. 2019. Děkujeme všem, kteří nám finančně pomáháte a podporujete tento projekt.

Kontrolní den nových varhan pro Slatinu

dne 14. 2. 2019 se uskutečnil kontrolní den ve varhanářské dílně varhanáře Martina Tvarůžky. Na kontrolním dnu byl přítomen farář farnosti Slatina u Bílovce P. PaedDr. Mgr. Piotr Marek Kowalski, Ph.D., diecézní organolog Bc. Jiří Krátký, hlavní varhaník slatinský Vít Krátký, historik Mgr. Jan Fryčka. Průběh prací je uspokojivý a všechny práce jsou provedeny dle […]

Collegium podporuje kostel Vítkov u Chrastavy- podpořte finančně i Vy! Děkujeme

Vítkov u Chrastavy Historie Kostel zde pravděpodobně vznikl v 1330-1335 jako dřevěná stavba při níž byl kolem kostela zřízen hřbitov. Ta stavba vydržela, jistě s úpravami, až do roku 1575, kdy s podporou frýdlantské vrchnosti, konkrétně Melchiora z Redernu, začala stavba dnešní svatyně. Ta byla upravována po třicetileté válce v letech 1671–1680. Nová stavba znamenala […]