Ukončení varhanické činnosti pro farnost Slatina a Těškovice do postavení nových varhan

Dne 10. 8. 2019 bylo předáno písemné ukončení varhanické činnosti faráři, pro farnost Slatina, Těškovice a to na základě odmítnutí vylepení plakátů o zrušení kolaudačního koncertu nových varhan, pro informaci občanů a farníků. Protože jsem přesvědčen, že občan a farník má být informován o všech důležitých změnách související s mou osobou, problémy při dokončení varhan […]

Oznámení o zrušení kolaudačního koncertu 18. 8. 2019 ve Slatině u Bílovce

Z důvodu nedokončení stavby varhan slatinským varhanářem Martinem Tvarůžkou v dohodnutém termínu, se koncert tímto ruší. Velmi mne mrzí přístup pana varhanáře, kdy včas neinformoval o situaci, která nyní nastala. Při varhanářské kontrole 7. 8. 2019 v 14:30 s organologem DOO a mnou bylo shledáno, že píšťalový fond je zprovozněn v 8% celého nástroje a […]

Sbor ze Slatiny zazpíval v Hlučíně

Dne 19. 5. 2019 v 10:00 zazpíval smíšený pěvecký sbor ze Slatiny ve farnim kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně. Při této mši jsme se setkali farářem P. Petrem Rakem, který dlouhá léta působil ve Slatině. Velikonoční zpěvy se chrámem nesly s velkým dozvukem za doprovodu barokních varhan. Nás všechny to naplnilo radostí, že můžeme […]