SV. VÁCLAV, PATRON ČESKÉHO NÁRODA

Sv. Václav Sv. Václav je český kníže a mučedník. Je patronem Čech a Moravy. Je také patronem míru a pivovarských sládků. Nejčastěji je znázorňován s dvěma anděly, hrozny a klasy, s korouhví či kopím s praporem, s orlicí nebo jako kníže na koni. Podle tradičního podání se narodil kolem roku 907. Byl nejstarším synem přemyslovského knížete […]