Varhanický rozpis

katedrála Ostrava Hlučín DOO 1/9/21 18:00 chorové varhany 5.9.2021 10:00 23.9.2021 10:00 30 let CHO 8/9/21 18:00 hlavní vrhany 12.9.2021 10:00 9/9/21 18:00 chorové varhany 26.9.2021 10:00 14/9/21 18:00 hlavní varhany 3.10.2021 10:00 15/9/21 18:00 hlavní varhany 22/9/21 18:00 hlavní varhany 23/9/21 18:00 hlavní varhany 28/9/21 18:00 sv. Václav poutˇ 29/9/21 18:00 hlavní varhany Vít […]

Varhaníci při katedrále v Ostravě

Varhanní nástroje při farnosti Moravská Ostrava Varhaníci při katedrále v Ostravě Martin Seibert, varhaník Tomáš Derka, varhaník Varhanici v minulosti Karel Měrka ( nar. 10. 02. 1923 – zemř. 8. 4. 2014 v Městské nemocnici v Ostravě-Fifejdách) , sbormistr a varhaníkPan Karel Měrka působil dlouhá léta jako hlavní varhaník a vedoucí sboru v katedrále Božského […]

Soubor Collegium musicum vocale bude účinkovat při mši svaté sv. Prokopa v katedrále.

Svátek svatého Prokopapatrona horníků a hutníkůbudeme slavit ve čtvrtek 1. července. Svátek svatého Prokopa jako patrona horníků slavili horníci na Ostravsku od roku 1864. Jak uvádí publikace o dějinách Ostravy, bývala slavnost sv.Prokopa nejen největším svátkem horníků a hutníků, ale i všech obyvatel Ostravy. Slavnosti začínaly průvodem, který směřoval k hlavnímu náměstí (Masarykovo náměstí). Tady […]

ohlédnutí za poutní slavností ve Skřipově

Dnešní neděle má zvláštní roli v životě naší farnosti. Slavíme karmáš – posvícení, ke cti našeho patrona Sv. Jana Křtitele a současně jsme se rozloučili s farářem naší farnosti P.Mgr. Mário Račkem, který si zvolil cestu vojenského kaplana a odchází k armádě na rodné Slovensko. Během slavnostní mše účinkoval soubor  Collegium musicum vocale se svými […]

Collegium musicum vocale a hosté doprovodí poutní mši svatou ke cti sv. Jana Křtitele ve Skřipově

Na slavnou mši svatou jste srdečně zvání! Spolu všichni poděkujeme otci P. Mgr. Mário Račkovi, který odchází do další farnosti. Poutní slavnost doprovodí Marek Steyer, vynikající hudebník, který zahraje na trumpetu. Varhany rozezní Vít Krátký, katedrální varhaník v Ostravě a o zpěv se s námi rozdělí zpěváci, kteří budou hostovat v tomto chrámě.

Collegium musicum vocale má nový program pro ovládání přenosných varhan Hauptwerk

Pro rozvoj souboru, máme k dispozici novější program pro lepší hudební zážitek a cvičení nových skladeb. Nový program obsahuje romantické i barokní varhany. V současné době se připravuje modernizace hracího stolu a komponentů, pro dobrou obsluhu varhaníka. Těšíme se, až varhany zahrají na dalším prvním koncertě.