O nás – hudební soubor Colegium

Collegium musicum vocale 

Soubor jsme založili na jaře v roce 2016 z nadšených hudebníků, kteří spolupracují na rozvoji hudby a odkazu předků. Svou pozornost věnujeme převážně barokním a klasicistním skladatelům. Na našich koncertech pravidelně zní zpěv, flétna, hoboj, varhany (cembalo) a trubka. S velkou oblibou se snažíme obsazovat i další hudební nástroje. Mezi muzikanty jsou profesionálové, ale i amatéři, kteří svou hrou potěší srdce každého posluchače.

 

 

 

 

 

 

 

Collegium musicum vocale

email: cmv@post.cz

http://www.cmvsoubor.cz/

tel: 607 779 614

 

Účinkující:

Trubka, Picola: Marek Steyer

Studoval hru na trubku na ZUŠ v Opavě u p. Poledny. Působí v řadě hudebních orchestrů a skupin. Jeho hudební záměr je velmi široký, přes lidovou hudbu, jazz, swing tak i vážnou hudbu. V souboru  Collegium musicum vocale působí od jeho založení.

Zpěv: Mgr. Katka Bobčíková

Je rodačkou z jihovýchodu Moravy. Od svých 6 let zpívala v dětském pěveckém sboru a v 15 letech se rozhodla pro studium sólového zpěvu na ZUŠ v Uherském Hradišti. Láska ke zpěvu ji provázela a provází i nadále, což byl jeden z důvodů, proč se rozhodla ve studiu zpěvu pokračovat i při vysokoškolském studiu. Nyní navštěvuje Janáčkovu konzervatoř v Ostravě. Během studia na této škole ztvárnila několik rolí, např. roli Revírníkové a roli Chocholky v Janáčkově opeře Příhody lišky Bystroušky, dále roli královny Dido v barokní opeře Henryho Purcella Dido a Aeneas. V současné době se připravuje na roli Dvořákovy Rusalky ve školním představení. Pokračuje v postgraduálním studiu na vysoké škole a také pracuje jako sestra ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Její práce je jejím životním posláním.

 

Hoboj: Lenka Pajurková, Dipl. um.

 Varhany: Vít Krátký

Studoval varhany na ZUŠ ve Slezské Ostravě u prof. Čapníkové. Od r. 2000 vypomáhá jako varhaník v pohraničí (Bruntálsko a Osoblažsko) a působí jako pomocný varhaník v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě, Hlučíně a Velké Polomi. Spolupracuje na rozvoji hudby a odkazu našich předků, pořádá koncerty duchovní hudby v ostravsko – opavské diecézi. V roce 2016 založil soubor Collegium musicum vocale.