Účinkující

Trubka, Picola: Marek Steyer

 

Studoval hru na trubku na ZUŠ v Opavě u p. Poledny. Působí v řadě hudebních orchestrů a skupin. Jeho hudební záměr je velmi široký, přes lidovou hudbu, jazz, swing tak i vážnou hudbu. V souboru  Collegium musicum vocale působí od jeho založení.

 

 

Zpěv: Bc. Katka Bobčíková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólovou pěveckou dráhu započala v roce 2010 studiem sólového zpěvu na ZUŠ v Uherském Hradišti. V současné době se zpěvu věnuje především jako zálibě, kterou rozvíjí studiem na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Dále studuje na Lékařské fakultě Ostravské univerzity a pracuje jako zdravotní sestra ve Fakultní nemocnici. Její práce je jejím životním posláním.

 

 

Hoboj: Lenka Pajurková, Dipl. um.

 

V roce 1989 začala hrát na zobcovou flétnu a klavír v ZUŠ v Horním Benešově u p. uč. Jana Kriwenkiho, kde se také poprvé setkala s hobojem. Od roku 1995 dojížděla do Olomouce na soukromé hodiny hry na hoboj k pí. Janě Macurové (Státní filharmonie Olomouc), která ji připravila k přijímacím zkouškám na konzervatoř. V současné době působí na základní umělecké škole, kde vyučuje nejen zobcové flétny, ale i hoboje. Je stálým členem souboru Collegium musicum vocale.

Příčná flétna: Bc. Monika Kozmonová, DiS.

V roce 2004 ukončila absolutorium na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a v současné době učí na ZUS v Ostrave- Zabrehu a v ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově – obor sólová hra na flétnu. V září roku 2016 přijala nabídku stát se členem souboru Collegium musicum vocale.

Varhany: Vít Krátký

Studoval varhany na ZUŠ ve Slezské Ostravě u prof. Čapníkové. Od r. 2000 vypomáhá jako varhaník v pohraničí (Bruntálsko a Osoblažsko) a působí jako pomocný varhaník v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě. Od roku 2012 hraje ve farnostech Slatina u Bílovce, spolupracuje na rozvoji hudby a odkazu našich předků v obci, pořádá koncerty duchovní hudby v ostravsko – opavské diecézi. V roce 2016 založil soubor Collegium musicum vocale.