Účinkující

Trubka, Picola: Marek Steyer

Studoval hru na trubku na ZUŠ v Opavě u p. Poledny. Působí v řadě hudebních orchestrů a skupin. Jeho hudební záměr je velmi široký, přes lidovou hudbu, jazz, swing tak i vážnou hudbu. V souboru  Collegium musicum vocale působí od jeho založení.

Zpěv: Bc. Katka Bobčíková

Sólovou pěveckou dráhu započala v roce 2010 studiem sólového zpěvu na ZUŠ v Uherském Hradišti. V současné době se zpěvu věnuje především jako zálibě, kterou rozvíjí studiem na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Dále studuje na Lékařské fakultě Ostravské univerzity a pracuje jako zdravotní sestra ve Fakultní nemocnici. Její práce je jejím životním posláním.

Hoboj: Lenka Pajurková, Dipl. um.

 Varhany: Vít Krátký

Studoval varhany na ZUŠ ve Slezské Ostravě u prof. Čapníkové. Od r. 2000 vypomáhá jako varhaník v pohraničí (Bruntálsko a Osoblažsko) a působí jako pomocný varhaník v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě. Od roku 2012 do roku 2019 hrál ve farnostech Slatina u Bílovce, spolupracuje na rozvoji hudby a odkazu našich předků v obci, pořádá koncerty duchovní hudby v ostravsko – opavské diecézi. V roce 2016 založil soubor Collegium musicum vocale. V roce 2019 se soubor rozšířil o agenturní činnost v oblasti hudby.