Finanční příspěvek pro rozvoj souboru

Finanční dar poslouží k nakoupení cembala, notového materiálu, hudebních nástrojů a pokrytí dopravného. 

6300948028/5500

Za Váš dar děkujeme.