Liturgická hudba-archív

Liturgická hudba v Hlučíně 5. Neděle Postní A

Nácvik před mší svatou:

Ordinárium Jiřího Plhoně- Svatý,

Píseň z kancionálu 318 B Květná neděle,

Mše svatá v 10:00

5. neděle postní

Vstup: 322 ( 2 sloky)

Ordinarium: 502 P. Olejník (Svatý Plhoň – nové Ord.)

Žalm: U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení

Evangelium: Chvála tobě Kriste – schola

Přímluvy: zpívané Kyrie

Obětní průvod: schola

Přijímání: 322 (5-6), schola

Závěr: 310 (1-5)