400

písně budou Aktuálně nahrávány dle liturgického kalendáře 2023 , varhany Hauptwerk II/P Silbermann

Číslo písně-KancionálNázev písně

401Aleluja
402ABůh všemohoucí

402BBůh všemohoucí

403Hle, vstal již z mrtvých
404Raduj se a vesel
405Rozleťte se zpěvy vzhůru

406AVelikonoční oběti

406BVelikonoční oběti
407Vesel se nebes Královno
408Vstal jest této chvíle

409Základ církve pevná skála

410Aleluja, církev zpívá

411Aleluja, Zazpívej církvi

412Třetího dne vstal stvořitel

413Žije! Kristus povstal z hrobu

415Vstoupil pán v slávu nebeskou

421Kristus seslal Těšitele

422APřijdˇ, o Duchu přesvatý

422BPřijdˇ, o Duchu přesvatý

422CPřijdˇ, o Duchu sestup k nám

423Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý

424Sestup na nás, Duchu Svatý

425Ty Boží lásko

481Jako vítěz

482Zvítezil Lev

483Bratři nad svým vykoupením

484Pán Ježíš Kristus

485Raduj se královno nebeská