300

písně budou nahrány v dubnu 2023

Číslo písně-KancionálNázev písně
301Ach, můj nejsladší Ježíši
302Dokonáno jest
303Duše věrné
304Hořké muky
305Již jsem dost pracoval
306Když na kříži pněl Spasitel
307Kristus příklad pokory
308Křesťanská duše
309Ó Kríste, v tichý postní den
310Poděkujme Kristu Pánu
311Matka pláče
312Nedejme se k spánku svésti
313Přistup, duše, v zkroušenosti
314Stála Matka
315Svatý Bože
316Svatý Bože, svatý Silný
317Svatý kříži
318 AKriste Králi, dárce spásy

318 BKriste Králi, dárce spásy

319Já chtěl bych, Bože můj

320Ó slyš a shlédni k nám

321Ó hlavo Těla církve

322Před tvou tváří

381Zahladˇ,Bože, mou nepravost

382Veliký jsi, božský Pane

383Ó srdce kamenné

384Hořké Páně umučení

385Kříži svatý skrze tebe

386Kriste pro své rány a kříž