Sbor ze Slatiny podpořil svým zpěvem pohraničí

Dne 12. 5. zazpíval sbor ze Slatiny v pohraničí a potěšil farníky v Pitárné,Janově a ve Vysoké. Veliké prostory chrámů nám dokazují v minulosti veliký počet farníků a dnes jsou chrámy pusté. Snažme se všichni spolu těmto pohraničním farnostem pomáhat finanční podporou, prací, ale taky svou přítomností. Farníci byli moc rádi, že jsme je potěšili […]

Dosluhující varhany opustí kostel 3. 5. 2019. Farnost se těší na nové restaurované varhany

Poslední záběry dosluhujících varhan ve Slatině u Bílovce. Dne 3. 5. 2019 začne demontáž a odprodej použitelných dílů. Farnost se těší na kolaudaci nových varhan, které se podařilo zachránit z plzeňské konzervatoře a mají historickou hodnotu. Svěcení varhan bude 18. 8. 2019. Děkujeme všem, kteří nám finančně pomáháte a podporujete tento projekt.