Katka Bobčíková zazářila v opeře Dido and Aeneas od Henryho Purcella

Dne 21. 3. 2019 se uskutečnil koncert v sále Leoše Janáčka na konzervatoři v Ostravě. Postavu královny kartaginské ztvárnila velmi talentovaná umělkyně Katka Bobčíková. Pohybové a pěvecké kreace na hudbu barokního skladatele, který tuto operu poprvé představil před 330 letech nás oslovuje do dnešních dnů a to pro všechny generace. Tato opera byla zahalena do […]

Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, neboť v tom je celý Zákon i Proroci.“ Stále aktuální pro některé křest´any, kteří neumí odpustit a začít znova!

Každý, kdo prosí, dostává. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: „Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Vždyť kdo je mezi vámi takový, že dá vlastnímu synovi kámen, když ho poprosí o chléb? […]

Postní zamyšlení

„Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ (srv. Mt 4,1-10)   Ježíš se na začátku svého působení vydává na poušť, aby si vyjasnil svou cestu. Čeká ho […]

Kontrolní den nových varhan pro Slatinu

dne 14. 2. 2019 se uskutečnil kontrolní den ve varhanářské dílně varhanáře Martina Tvarůžky. Na kontrolním dnu byl přítomen farář farnosti Slatina u Bílovce P. PaedDr. Mgr. Piotr Marek Kowalski, Ph.D., diecézní organolog Bc. Jiří Krátký, hlavní varhaník slatinský Vít Krátký, historik Mgr. Jan Fryčka. Průběh prací je uspokojivý a všechny práce jsou provedeny dle […]