Svátek sv. Cecílie, patronky varhaníků

Mučednice Datum narození 200? Místo narození Řím Datum úmrtí 22. listopadu 230? Místo úmrtí Řím Svátek 22. listopadu Uctívána církvemi Římskokatolická a církve v jejím společenství, Pravoslavná církev; Starokatolická církev Atributy růže, hudební nástroj (varhany, housle) Patronkou duchovní hudby, muzikantů (varhaníků), zpěváků, básníků, výrobců hudebních nástrojů, slepců

Soubor Collegium musicum vocale bude účinkovat při mši svaté sv. Prokopa v katedrále.

Svátek svatého Prokopapatrona horníků a hutníkůbudeme slavit ve čtvrtek 1. července. Svátek svatého Prokopa jako patrona horníků slavili horníci na Ostravsku od roku 1864. Jak uvádí publikace o dějinách Ostravy, bývala slavnost sv.Prokopa nejen největším svátkem horníků a hutníků, ale i všech obyvatel Ostravy. Slavnosti začínaly průvodem, který směřoval k hlavnímu náměstí (Masarykovo náměstí). Tady […]