Pozvánka na slavení mše svaté na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8:30 v Hlučíně, při liturgii zazpívá sbor a orchestr. Zazní skladby Marca Frisiny, V. K. H. Rovenského, P. Olejníka

 • Zpěv před mší svatou: Již otevřte brány Kristu-M. Frisina (sbor)
 • Introit: varhany (po zazvonění)
 • Vstup: 401 Aleluja
 • Zpěv při kropení lidu: 631 Kristus Vítězí
 • Ordinarium: 503 P. Bříza
 • Žalm: Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho
 • Sekvence: Oběti Velikonoční (P. Olejník)
 • Verš před Evangeliem: Aleluja (G. Young)
 • Přímluvy: zpívané Kyrie
 • Obětní průvod: Čas bychom se radovali V. K. H. Rovenský (sbor, orchestr)
 • Pozdvihování: Fanfáry (varhany)
 • Přijímání: Kdo nás odloučí– M. Frisina (sbor, orchestr), Anima Christi-M. Frisina (sbor),píseň 401
 • Závěr: 407, Vesel se nebes Královno
 • Postludium: Aleluja G. F. Händel, BWV 601 J. S. Bach, Kristus jediný Boží Syn

Bohoslužbu doprovází sbor, orchestr a schola Hlučínské farnosti pod vedením sbormistra- Pavla Šuránka, varhany-Vít Krátký