Sbor ze Slatiny zazpíval v Hlučíně

Dne 19. 5. 2019 v 10:00 zazpíval smíšený pěvecký sbor ze Slatiny ve farnim kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně. Při této mši jsme se setkali farářem P. Petrem Rakem, který dlouhá léta působil ve Slatině. Velikonoční zpěvy se chrámem nesly s velkým dozvukem za doprovodu barokních varhan. Nás všechny to naplnilo radostí, že můžeme […]

Sbor ze Slatiny podpořil svým zpěvem pohraničí

Dne 12. 5. zazpíval sbor ze Slatiny v pohraničí a potěšil farníky v Pitárné,Janově a ve Vysoké. Veliké prostory chrámů nám dokazují v minulosti veliký počet farníků a dnes jsou chrámy pusté. Snažme se všichni spolu těmto pohraničním farnostem pomáhat finanční podporou, prací, ale taky svou přítomností. Farníci byli moc rádi, že jsme je potěšili […]