Oznámení o zrušení kolaudačního koncertu 18. 8. 2019 ve Slatině u Bílovce

Z důvodu nedokončení stavby varhan slatinským varhanářem Martinem Tvarůžkou v dohodnutém termínu, se koncert tímto ruší. Velmi mne mrzí přístup pana varhanáře, kdy včas neinformoval o situaci, která nyní nastala. Při varhanářské kontrole 7. 8. 2019 v 14:30 s organologem DOO a mnou bylo shledáno, že píšťalový fond je zprovozněn v 8% celého nástroje a […]

Sbor ze Slatiny zazpíval v Hlučíně

Dne 19. 5. 2019 v 10:00 zazpíval smíšený pěvecký sbor ze Slatiny ve farnim kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně. Při této mši jsme se setkali farářem P. Petrem Rakem, který dlouhá léta působil ve Slatině. Velikonoční zpěvy se chrámem nesly s velkým dozvukem za doprovodu barokních varhan. Nás všechny to naplnilo radostí, že můžeme […]

Sbor ze Slatiny podpořil svým zpěvem pohraničí

Dne 12. 5. zazpíval sbor ze Slatiny v pohraničí a potěšil farníky v Pitárné,Janově a ve Vysoké. Veliké prostory chrámů nám dokazují v minulosti veliký počet farníků a dnes jsou chrámy pusté. Snažme se všichni spolu těmto pohraničním farnostem pomáhat finanční podporou, prací, ale taky svou přítomností. Farníci byli moc rádi, že jsme je potěšili […]