ohlédnutí za poutní slavností ve Skřipově

Dnešní neděle má zvláštní roli v životě naší farnosti. Slavíme karmáš – posvícení, ke cti našeho patrona Sv. Jana Křtitele a současně jsme se rozloučili s farářem naší farnosti P.Mgr. Mário Račkem, který si zvolil cestu vojenského kaplana a odchází k armádě na rodné Slovensko.

Během slavnostní mše účinkoval soubor  Collegium musicum vocale se svými hosty. Na trumpetu skvěle hrál Marek Steyer a na varhany  Vít Krátký. Byl to hluboký zážitek. Děkujeme.

Po mši, před kostelem, připravily naše sestry malé pohoštění. I jim patří náš dík. A nám nezbývá než se těšit na nového pastýře naší farnosti, který by měl přijít v příštím týdnu.