Collegium musicum vocale a hosté doprovodí poutní mši svatou ke cti sv. Jana Křtitele ve Skřipově

Na slavnou mši svatou jste srdečně zvání! Spolu všichni poděkujeme otci P. Mgr. Mário Račkovi, který odchází do další farnosti.

Poutní slavnost doprovodí Marek Steyer, vynikající hudebník, který zahraje na trumpetu. Varhany rozezní Vít Krátký, katedrální varhaník v Ostravě a o zpěv se s námi rozdělí zpěváci, kteří budou hostovat v tomto chrámě.