Soubor Collegium musicum vocale bude účinkovat při mši svaté sv. Prokopa v katedrále.

Svátek sv.Prokopa Den horníků a hutníků

Svátek svatého Prokopa
patrona horníků a hutníků
budeme slavit ve čtvrtek 1. července.

Svátek svatého Prokopa jako patrona horníků slavili horníci na Ostravsku od roku 1864.

Jak uvádí publikace o dějinách Ostravy, bývala slavnost sv.Prokopa nejen největším svátkem horníků a hutníků, ale i všech obyvatel Ostravy. Slavnosti začínaly průvodem, který směřoval k hlavnímu náměstí (Masarykovo náměstí). Tady se konala velká polní mše u polního oltáře postaveného před morovým sloupem. Slavnost Svatého Prokopa v Ostravě

V roce 2013 jsme se po delší době pokusili slavení tohoto svátku obnovit.

Letos si svátek svatého Prokopa, patrona horníků a hutníků, připomeneme ve čtvrtek 1.července v katedrále Božského Spasitele mší svatou v 18.00 hodin, která bude slavena za živé a zemřelé horníky a hutníky.
Katedrála Božského spasitele patří mezi nejvýznamnější kulturně-historické ostravské památky a po opravě je „jako nová“ a proto věříme, že slavení tohoto svátku v krásném a rekonstruovaném prostředí bude pro všechny zůčastněnézážitkem. Svátek svatého Prokopa

Program oslav

  • kostel bude otevřen od 17.00 hodin
  • komentovaná prohlídka kostela včetně, prohlídky kúru s varhanami
  • Výstava 25 let diecéze ostravsko-opavské
  • Malá výstava fotografií ze starších ročníků svátku sv. Prokopa
  • Promítání videí ze starších ročníků svátku sv. Prokopa
  • Na závěr bude malé občerstvení na faře s písničkami.

Parkování u katedrály:
Máme zajištěno parkoviště vedle kostela. Na toto parkoviště by měli účastníci slavnosti vjezd a parkování zdarma.

Zázemí u kostela:
Před mší svatou a po mši svaté je možné využít zázemí fary.

Všichni jste srdečně zváni. Zdař Bůh.