Audio pozvánka na benefiční koncert – vysílání pro ČR Ostrava 24. 9. 2017 (NE) v 9:20

Srdečně Vás zveme k poslechu audio pozvánky na benefiční koncert pro nové varhany. Pozvánka bude přenášena přes

živý vstup ČR Ostrava 24. 9. 2017 v 9:20