Collegium musicum vocale-aktualizace, něco málo o nás.

Collegium musicum vocale 

Aktualizace:

Soubor jsme založili na jaře v roce 2016 z nadšených hudebníků, kteří spolupracují na rozvoji hudby a odkazu předků. Svou pozornost věnujeme převážně barokním a klasicistním skladatelům. Na našich koncertech pravidelně zní zpěv, flétna, hoboj, varhany (cembalo) a trubka. S velkou oblibou se snažíme obsazovat i další hudební nástroje. Mezi muzikanty jsou profesionálové, ale i amatéři, kteří svou hrou potěší srdce každého posluchače.

 

 

 

 

 

Collegium musicum vocale

email:

orgelbaum@seznam.cz,

http://www.cmvsoubor.cz/

 

 

Účinkující:

Trubka, Picola: Marek Steyer

Studoval hru na trubku na ZUŠ v Opavě u p. Poledny. Působí v řadě hudebních orchestrů a skupin. Jeho hudební záměr je velmi široký, přes lidovou hudbu, jazz, swing tak i vážnou hudbu. V souboru  Collegium musicum vocale působí od jeho založení.

 


Varhany: Vít Krátký

Studoval varhany na ZUŠ ve Slezské Ostravě u prof. Čapníkové. Od r. 2000 vypomáhá jako varhaník v pohraničí (Bruntálsko a Osoblažsko) a působí jako pomocný varhaník v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě a Hlučíně. Spolupracuje na rozvoji hudby a odkazu našich předků, pořádá koncerty duchovní hudby v ostravsko – opavské diecézi. V roce 2016 založil soubor Collegium musicum vocale.