Soubor Collegium musicum vocale bude účinkovat při mši svaté sv. Prokopa v katedrále.

Svátek svatého Prokopapatrona horníků a hutníkůbudeme slavit ve čtvrtek 1. července. Svátek svatého Prokopa jako patrona horníků slavili horníci na Ostravsku od roku 1864. Jak uvádí publikace o dějinách Ostravy, bývala slavnost sv.Prokopa nejen největším svátkem horníků a hutníků, ale i všech obyvatel Ostravy. Slavnosti začínaly průvodem, který směřoval k hlavnímu náměstí (Masarykovo náměstí). Tady […]

ohlédnutí za poutní slavností ve Skřipově

Dnešní neděle má zvláštní roli v životě naší farnosti. Slavíme karmáš – posvícení, ke cti našeho patrona Sv. Jana Křtitele a současně jsme se rozloučili s farářem naší farnosti P.Mgr. Mário Račkem, který si zvolil cestu vojenského kaplana a odchází k armádě na rodné Slovensko. Během slavnostní mše účinkoval soubor  Collegium musicum vocale se svými […]

Collegium musicum vocale a hosté doprovodí poutní mši svatou ke cti sv. Jana Křtitele ve Skřipově

Na slavnou mši svatou jste srdečně zvání! Spolu všichni poděkujeme otci P. Mgr. Mário Račkovi, který odchází do další farnosti. Poutní slavnost doprovodí Marek Steyer, vynikající hudebník, který zahraje na trumpetu. Varhany rozezní Vít Krátký, katedrální varhaník v Ostravě a o zpěv se s námi rozdělí zpěváci, kteří budou hostovat v tomto chrámě.