Svatováclavský benefiční koncert pro nové varhany ve Slatině

Srdečně Vás zveme,
na Svatováclavský benefiční koncert duchovní hudby pro nové varhany,
který je pořádán
v neděli 24. září 2017 v 16:00 do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině. 
Dobrovolné vstupné bude použito III. etapu nových mechanických varhan z roku 1900, vyrobených varhanářem Josefem Hubičkou.

Děkujeme Vám za každý finanční dar.

Jste srdečně zváni
varhaník Vít Krátký

Více informací o varhanách a dalších koncertech: http://www.cmvsoubor.cz/