Liturgická hudba v Hlučíně

Nácvik před mší svatou:

Ordinárium Jiřího Plhoně- Svatý,

Ordinarium Jiří Plhoň, Svatý, Svatý k nácviku

Píseň z kancionálu 318 B Květná neděle, 511 Viděl jsem pramen vody.

Píseň 318

Mše svatá v 10:00

5. neděle postní A

Píseň 322

Vstup: 322 ( 2 sloky)

Ord: 502 P.Olejník (Svatý Plhoň – nové Ord.)

Žalm: U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení

Evangelium: Chvála tobě Kriste – schola

Přímluvy: zpívané Kyrie

Obětní průvod: schola

Přijímání: 322 (5-6), schola

Závěr: 310 (1-5)

Napsat komentář