,,Kdo zpívá, dvakrát se modlí“ – Srdečně Vás zveme do Hlučína 28. 4. 2024 v 10:00 na nedělní liturgii, kde společně zazpíváme ordinarium od P. J. Plhoně a můžeme společně vyslechnout hudbu G. F. Händela

Společně s farním společenstvím se při nedělních bohoslužbách v 10:00, učíme nové ordinárium P. J. Plhoně kněze, který složil v roce 2013 jednoduché a zpěvné ordinárium. Při bohoslužbě zazní nejen nové ordinárium, ale taky kostelní chrám naplní hudba anglického barokního skladatele G. F. Händela. Na vstup před pístní 401 zazní hudba Voluntary in D , […]

Svěcení opravené křížové cesty ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně- výročí 100 let, 3. 9. 2023 v 10:00

Srdečně Vás zveme na slavnou mši svatou do Hlučína v 10:00, kdy během mše svaté bude posvěcena restaurovaná Křížová cesta. Křížovou cestu restauroval Vít a Šimon Krátký. Restaurátorské práce probíhaly od roku 2020-2023. Děkujeme všem za modlitby a finanční dary na podporu tohoto díla.