Benefiční vánoční koncert 8. 1. 2017 pro nové varhany ve Slatině u Bílovce

Collegium musicum vocale Vás zve na Benefiční vánoční koncert pro nové varhany.  Na programu zazní díla J. S. Bacha, H. Purcella a v době vánoční nebou chybět evropské koledy.

 

 

Srdečně zveme a děkujeme za Vaší štědrost a dobré srdce.

     Vít Krátký, varhaník