Vánoční koncert Česká mše vánoční Jakub Jan Ryba – 29. 1. 2017 Sbor a orchestr při kostele sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu

Collegium musicum vocale srdečně zve na Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby. Koncert se uskuteční v neděli 29. 1. 2017. Dobrovolné vstupné bude použito na II. etapu renovaci nových varhan.