Je dobré nahradit koledu místo ordinária při bohoslužbě v době vánoční?

Vážení přátelé, hudebníci a duchovní otcové, dovolte mi malou úvahu, nad diskutovanou problematiku vkládání koledy místo ordinária v době vánoční.

Doba vánoční začíná …..

Všichni se na tuto bohoslužbu těší. Nejen děti, které v záři betlémského světla, jesliček a nádherné vánoční atmosféry za přítomnosti českých koled, ale také dospělí, kteří rádi navštěvujete kostelní bohoslužby se těšíte na koledové zpěvy a nemůžete se dočkat až zazní Tichá Noc, nebo závěrečná hymna vánoční doby Narodil se Kristus Pán. V této době, se však v praxi liší postup k vedení koledových mší, které můžou nahradit ordinárium při bohoslužbě.

Když se podíváme na úhel pohledu, zda nemá v této době přednost koleda, která je vhodná při dotyčném úkonu: např. Vzhůru bratři č. 290- Sláva, Všude radost č. 212- Svatý, Vítaný budˇ Ježíšku č. 226, a podobně.

Není na čase sjednotit postup v církevní hudbě v praxi?

Církev se snaží všemi prostředky přibližovat dnešnímu světu. Tak jako papež Jan XXIII, který rád praktikoval různá nová řešení v církevním prostředí.

Je velmi moudré se přiklonit k tradicím našich předků a využívat tohoto krásného daru- daru lidové hudby, která přesahuje v Boží krásu a spojuje církev tvořenou lidmi všech názorů v jeden celek a to za zpěvů koled.

Celý český národ vzhlíží k hymně vánoc v podobě České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. Hraje se a zpívá nejen v katedrálních chrámech, ale taky v zapadlých vesničkách českého i moravského pohraničí. Tato koledová mše se taky hraje místo ordinária a nic špatného to není. A tady máme živý důkaz toho, že krása a řád církve se dá dobře propojit v hudební život v chrámech. A zpěvem koled se dá vniknout do duší každého člověka.

Mnozí z Vás, když zpíváte koledy po celé vánoční mši, odcházíte ze mše svaté naplnění radostí a dojetím z Kristova narození, ale také pocitem, že to byla nádherná mše svatá a jistě se do míst, kde jsou koledy hrané na prvním místě, se rádi vracíte.

Přeji všem varhaníkům vytrvalost v tomto krásném vánočním zvyku a těm, kteří ještě váháte, povzbuzuji, že to co nyní uděláte pro Boží království skrze muziku, bude jistě velmi odměněno na pravdě Boží. + Vít Krátký, varhaník