Postní zamyšlení pro varhaníky a zpěváky

kolegové hudebníci,

Tak jako každý rok si připomínáme na Popeleční středu, že jsme prach a v prach se navrátíme, tak si budeme celou dobu postní připomínat žalm ,,Smyj ze mě mojí nepravost a očist´mě od mých hříchů“. Tato doba je zvlášt´důležitá pro varhaníky a zpěváky, kteří musí upravit svůj doprovod tak, aby niterný prožitek kajícího charakteru byl co nejdokonalejší. To by se mělo odrážet na naší přípravě, aby náš postní prožitek nebyl jen odehranou mší svatou, ale důkazem, že postní hudba je nezamněnitelnou a důležitou složkou každé postní liturgie.

Johan Sebastián Bach složil krásné postní chorálové předehry. Využijme tohoto kulturního odkazu a hrejme při bohoslužbách chorál, nebo se jej inspirujme. Každý tón, který zazní, může být tónem k obácení člověka, ale taky když budeme hrát a zpívat nedobře, může to být tón negativní. Je jen na nás, jaká bude hudba v kostele a s jakou radostí jí budeme přinášet. Požehnanou dobu postní přeje Vít Krátký, varhaník v Hlučíně a Moravské Ostravě