Koncert pro trubku, zpěv a varhany

Jste srdečně zváni na koncert pro trubku, zpěv a varhany. Na koncertě zazní díla J. S. Bacha. H. Purcella, G. F. Händla a mnoho dalších velikých autorů barokní hudby. Koncert pořádá soubor Collegium musicum vocale a na tomto koncertu se představí sólisté Marek Steyer, který rozezvučí Těškovický kostel svou hrou natrubku a picolu, dále jej doplní krásným hlasem sopranistka Katka Bobčíková z Ostravy, a na varhany doprovodí Vít Krátký, varhaník těškovické a slatinské farnosti.

Jste srdečně zváni na tento koncert.