Nové varhany ve Slatině u Bílovce se dokončují. Po půl roce se opět rozezní varhany v kostele. Svěcení varhan 18. 8. 2019 v 16:00 a první kolaudační koncert

Varhany jsou přivezeny z plzeňské konzervatoře. Tento nástroj byl vyroben v roce 1900 varhanářem Josefem Hubičkou (1864 – 1940), vyučil se u K. Schiffnera a po jeho smrti si založil v Praze v roce 1894 vlastní dílnu.

Varhany nám nabídla k dalšímu využití plzeňská konzervatoř na začátku roku 2015. Naplánovali jsme cestu s varhanářem ze Slatiny p. Martinem Tvarůžkou a varhaníkem Vítem Krátkým a posoudili jsme stav varhan jako dobrý a vyhovující požadavkům kostela ve Slatině u Bílovce. Varhany byly uchovány ve stavu provozu v bývalé budově plzeňské konzervatoře a tak jsme mohli tento nástroj posoudit i zvukově.

Velkou výhodou tohoto nástroje je jeho systém mechanické kuželky, která je považována za velmi kvalitní, a tím bude dosažena spolehlivost tohoto nástroje pro další generace.

Bohužel v minulosti tento nástroj prošel zásadními zvukovými změnami a některé původní rejstříky byly nahrazeny novými. Na základě doporučení organologa z Biskupství ostravsko-opavského jsme tento nástroj převezli do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině u Bílovce. Tento nástroj je nyní uložen v kapli tohoto kostela, kde se postupně se sestavuje a probíhají restaurátorské práce. V březnu roku 2017 budou ukončené práce I. etapy, která zahrnuje postavení konstrukce varhan, výrobu některých konstrukčních prvků a zkušební zprovoznění. Tato etapa si vyžádala částku 100 000 Kč.

Navrhovaná původní dispozice:                                                               Současná dispozice:

 I. man.                                                                                                               I. man.

Principál 8´                                                                                                      Flétna 8´

Gamba 8´                                                                                                         Principál 4´

Flétna 8´                                                                                                           Kvinta 2 2/3´

Oktáva 4´                                                                                                         Oktáva 2´    

Mixtur 2 2/3 3x.                                                                                              Mixtura 3x  1´

II. man.                                                                                                               II. man.

Kryt 8´                                                                                                                Kryt 8´  

Flétna špičatá 4´                                                                                              Flétna  4´

Fugara 2´                                                                                                           Kvinta 1 1/3

Pedál                                                                                                                    Pedál

Subbas 16´                                                                                                        Subbas 16´

Cello 8´                                                                                                               Octav 4´

spojky II/I, I/P                                                                                                    spojky  I/P  

I. etapa 2016 – březen 2017    

výroba konstrukce skříně, zkušební zprovoznění nástroje  

 

Cena: 100 000 Kč     

Částku 100 000 Kč se nám podařilo vybrat.

Finančně nám přispěla obec Slatina u Bílovce, Biskupství ostravsko – opavské, ale také i občané Slatiny a blízkého okolí při benefičních koncertech pořádané souborem Collegium musicum vocale .

Za jejich finanční podporu děkujeme. 

 

hrací stůl nových varhan před restaurováním

II. etapa 2017 

nákup a výroba nových rejstříků, osazení nového ventilátoru,

oprava vzdušnic,

Cena: 250 000 Kč 

III. etapa 2018 – 2019

dokončení všech oprav 

Cena: 300 000 Kč

Po ukončené opravě a instalaci na hlavní kůr kostela budou varhany složit nejen při bohoslužbách, ale také k pravidelným koncertům duchovní hudby pořádaným souborem Collegium musicum vocale, festivalům, prezentacím na CD nosičích a dalším aktivitám zvyšujícím kulturní život v obci a přilehlém kraji.

Fotodokumentace nových varhan -odkaz zde: Fotodokumentace Slatina nové varhany

odkaz nahrávku varhan před expedicí:   Nahrávka před expedicí z plzeňské konzervatoře do kostela ve Slatině u Bílovce

varhanář Martin Tvarůžka Sopran – Cenová nabídka

Slatina_-_vyjádreni varhanáře-posudek

Stěhovani varhan z konzervatoře v Plzni