Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v Hlučíně, liturgie v 10:00

Nácvik liturgie: (10 minut před mší svatou)

Žalm: Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho!

 • Introit BWV 601 J. S. Bach, Kristus jediný Boží Syn
 • Vstup: 401 Aleluja
 • Zpěv při kropení lidu: 631 Kristus Vítězí
 • Ordinarium: 504 P. Eben
 • Žalm: Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho
 • Sekvence: Oběti Velikonoční (P. Olejník)
 • Verš před Evangeliem: Aleluja (P. Olejník)
 • Přímluvy: zpívané Kyrie (Taize č. 9)
 • Obětní průvod: 401
 • Přijímání: 401, Čas bychom se radovali V. K. H. Rovenský
 • Závěr: 407, Vesel se nebes Královno
 • Postludium: Aleluja G. F. Händel

Liturgii doprovází: schola při farnosti Hlučín, Štěpán Drobík- trumpeta, Vít Krátký- varhaník,