Na mši svaté v Hlučíně při slavnosti Ducha sv. zazněla hudba Veni Creator Spiritus od W. A. Mozarta

Na Slavnost Ducha svatého zazněla hudba od W. A Mozarta, Veni Creator Spiritus. Na varhany doprovodil: Vít Krátký