Demokracie v ČR je ohrožena- výzva varhaníkům k modlitbě kancionál č. 830

Prosím všechny kolegy varhaníky, aby na mši sv. pamatovali na demokratické sestavení vlády v modlitbě odehranou písní sv. Václava (kan. 830).

 

  Děkuji všem, kteří dali hlas demokratickým stranám.