Ohlédnutí za Benefičním koncertem 9. 4. 2017 v Těškovicích

Farnost Slatina u Bílovce a soubor Collegium musicum vocale děkuje za každý dar na podporu výstavby nových varhan pro Slatinu. S Vaší podporou jsme vybrali částku 2000 Kč.

Za každý Váš dar upřímné Pán Bůh zaplať.

G.  F. Telemann Sonáta A moll – Largo

hoboj – Lenka Pajurková

flétna- Monika Kozmonová

varhany- Vít Krátký

program koncertu ke shlédnutí:

Program koncertu 2017 Těškovice 9. 4.aktuální