Krásná vzpomínka na P. Adama Ruckého

Ostrava – Poslední rozloučení s Mons. Adamem Ruckým, který náhle zemřel v sobotu 12. prosince na faře v Českém Těšíně, bude v sobotu 19. prosince v Ostravě a v Bukovci. Mši svatou z ostravské katedrály, která začíná v 9.30 hodin, bude živě přenášet televize Noe.

Z katedrály Božského Spasitele budou ostatky zemřelého biskupského vikáře převezeny do jeho rodného Bukovce u Jablunkova. Po mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie, která začíná v 14.00 hodin, bude jeho tělo uloženo do kněžského hrobu.

Počty účastníků bohoslužeb jsou omezeny podle procent obsazenosti kapacity kostelních lavic. Dosud platných 30 % se v příštích dnech může zpřísnit na 4. stupeň, kdy je povolena obsazenost jen 20 %. Nejpřísnější opatření dovolují v kostele obsadit jen 10 % míst k sezení. Aktuální pokyny pro účast na posledním rozloučení budou včas zveřejněny.

Curriculum vitae zemřelého

Mons. Adam Rucki – biskupský vikář pro duchovní povolání – se narodil 8. ledna 1951 v Bukovci. Dne 30. června 1974 přijal v Českém Těšíně kněžské svěcení. Poté působil jako kaplan nejprve v Havířově-Bludovicích, v letech 1976 až 1977 ve Frýdku a posléze v Třinci. Od roku 1978 byl současně administrátorem excurrendo ve Stříteži. Za svou pastorační práci s mládeží byl v roce 1984 odsouzen k šestiměsíčnímu trestu odnětí svobody a byl mu dočasně odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti.

V roce 1985 byl ustanoven farním vikářem ve Valašských Kloboukách a od 1. srpna 1989 se stal farářem v Napajedlích, odkud spravoval excurrendo také farnost Spytihněv a do roku 1990 i farnosti Pohořelice a Lhota u Malenovic. Od roku 1993 byl rovněž děkanem zlínského děkanátu.

Roku 1995 se stal spirituálem Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a v roce 2005 se vrátil do rodné diecéze, kde byl jmenován biskupským vikářem pro duchovní povolání.

Dne 12. ledna 2012 jej papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. Otec Adam byl vyhledávaným exercitátorem, zpovědníkem a duchovním vůdcem. Zemřel v sobotu 12. prosince na faře v Českém Těšíně.