Hudba v liturgii- jak má vypadat hudba v kostele

ke shlédnutí odkaz ZDE: https://www.tvnoe.cz/porad/15418-kulaty-stul-hudba-v-liturgii

J. S. Bach

,,Smyslem veškeré hudby, je oslava Boha.“

J.S. Bach

V odkazu je krásně uveden pořad o kvalitě hudby v liturgii. Protože s názory souhlasím, zvěřejňuji tento pořad k zamyšlení, zda ve farním společenství vše funguje v oblasti hudby, jak má. Pěkný poslech přeje Vít Krátký, varhaník při farnosti v Hlučíně a Moravské Ostravě.

Farář odpovídá za hudbu ve farnosti a má důvěřovat varhaníkovi, který je vzdělán v tomto oboru. Pokud ve farnosti kolísá kvalita hudby a kněz to neřeší, je to vizitka farnosti.

Hudba v liturgii

Tentokrát se budeme u Kulatého stolu věnovat tématu, jež se týká každého, kdo přichází na bohoslužbu: hudba v liturgii. Dle řady církevních dokumentů má být hudba integrální součástí liturgie, má se podílet na jejím hlavním cíli, jímž je Boží sláva, a posvěcení a vzdělání věřících. Jsou na ni kladeny požadavky posvátnosti i uměleckosti. Je tomu tak ale skutečně vždy a všude? Je hudbě v našich farnostech věnována patřičná pozornost a péče? Povznáší naše myšlenky skutečně k Bohu? Nebo je od Něj při špatně zvoleném repertoáru a nekvalitním provedení spíše odvádí? Jak se u nás daří varhaníkům a ředitelům kůrů? Zpíváme v kostelích stále méně? Převáží brzy kytary nad varhanami? A nemohli bychom sami nějak přispět k tomu, aby hudba našich farností byla ještě důstojnější oslavou Páně? Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi s brněnským farářem a vysokoškolským pedagogem liturgické hudby a liturgického zpěvu P. Mgr. Marcelem Javorou, pražským varhaníkem, sbormistrem, hudebním pedagogem a členem výboru Společnosti pro duchovní hudbu MgA. & Mgr. Markem Valáškem, Ph. D., a brněnským varhaníkem, sbormistrem, organologem a místopředsedou Jednoty na zvelebení církevní hudby na Moravě Musica sacra MgA. Ondřejem Múčkou, moderuje Eva Hazdrová Kopecká.