Musica Sacra

Sdružení Musica Sacra

Musica sacra neboli liturgická hudba, usilující o oslavu Boha a povznesení člověka, byla po staletí vzorem pro celou hudební kulturu. Její poklad vytvářeli velikáni světové hudby. Její úpadek v naší společnosti je ztrátou pro věřící i nevěřící, její obnova je v zájmu celé kulturní veřejnosti.

Musica sacra je občanské sdružení chrámových hudebníků. Navazuje na Jednotu na zvelebení církevní hudby na Moravě, založenou z podnětu Leoše Janáčka v r.1881 a zrušenou komunisty v r.1951. Vzniku dnešní jednoty Musica sacra v r.1992 předcházely instruktáže varhaníků, konané od r.1982 každý měsíc v Brně.

Jednota Musica sacra má přes 500 členů – kantorů, varhaníků, sbormistrů, zpěváků, skladatelů, pedagogů, hudebních vědců z celé ČR. Jejím nejvyšším orgánem je valná hromada, řídí ji předseda se sedmičlenným předsednictvem, kontrolním orgánem je tříčlenná dozorčí rada.

Musica sacra usiluje o zkvalitnění hudební složky liturgie především zvýšením liturgické a hudební úrovně kantorů-varhaníků. Pořádá pro ně různé typy kurzů a seminářů, květnový zájezd po varhanách, listopadové Svatocecilské setkání. Vydává pro ně dvouměsíčník Zpravodaj a potřebné publikace, texty i noty. Provozuje pro ně archiv hudebnin a hudební knihovnu. Vytvořila pro ně kvalifikační systém, který přijala brněnská diecéze (1996) a pro celou ČR doporučila Česká biskupská konference (2001). Pro chrámové sbory dětí a mládeže pořádá v dubnu Setkání, pro sbory dospělých v červnu Sborování. Iniciuje vznik nových liturgických skladeb.

Musica sacra spolupracuje se Střediskem pro liturgickou hudbu brněnské diecéze a s Varhanickou školou (Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu). Musica sacra hospodaří z příspěvku Biskupství brněnského, z darů svých členů a příznivců a z dotací jednotlivých akcí.

Musica sacra je členem CEDAME – Evropské konference sdružení pro chrámovou hudbu.