Vracím se zpět do varhanické služby ve Slatině.

Vážení přátele, farníci a občané. Na základě vývoje vztahů ve farní obci se vracím do služby varhaníka.