Sbor ze Slatiny zazpíval v Hlučíně

Dne 19. 5. 2019 v 10:00 zazpíval smíšený pěvecký sbor ze Slatiny ve farnim kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně. Při této mši jsme se setkali farářem P. Petrem Rakem, který dlouhá léta působil ve Slatině. Velikonoční zpěvy se chrámem
nesly s velkým dozvukem za doprovodu barokních varhan. Nás všechny to naplnilo radostí, že můžeme zazpívat v tak krásném kostele. Po mši svaté nás P. Petr pozval na faru a společně jsme poseděli u výborného zákusku a kávy. Za celým společným časem se završila tečka, která však nekončí, protože jsme zváni i nadále. A tak pro všechny učinkující nastává čas k zamyšlení, kdy s radostí zase přijedem zazpívat.

Společně se účastnili: Vít Krátký – varhaník, Lukáš Marek – sbormistr, Anička a Rostˇa Zajícovi, Hana a Alena Dluhošová, Jana a Vít Hruškovi, Zajacová Kamila, Jan Cibulka, Veronika a Jiří Frimlovi, Vítezslav Hon, Klára a Markéta Němcovi, Iva, Jirka Lubojacký, Andrea Hrušková.

Program mše svaté:
Vstup: píseň 406,
Ordináriu 503  
Evangelium: Alleluja G. Young
Obětní průvod: Vstal z mrtvých
Prijímání: Kdo jí mé tělo, Z. Pololán
ík