V kostele sv. Bartoloměje intenzivně probíhají opravy varhan – pomozte hrádeckým varhanám – adoptujte si píšťalu.

  Autor Jan Sedlák | 6.12.2020 – 10:36 | Novinky

Bankovní spojení pro bezhotovostní platbu:
Česká Spořitelna, a.s., č. ú. 0982070349/0800, VS: 911, do poznámky pro příjemce prosíme zadat jméno darujícího.

12130487c

V kostele sv. Bartoloměje intenzivně probíhají opravy varhan. Poté, co specializovaná firma odmítla původní nástroj opravit a navrhla výměnu většiny částí za jiné s rozpočtem minimálně 3 mil. korun, prací se ve volném čase ujali místní nadšenci. Ve videu viz odkaz níže je zmíněna možnosr adoptovat píšťalu hrádeckých varhan.

Pomozte hrádeckým varhanám – adoptujte si píšťalu. Jediným cílem je vrátit „našim“ varhanám zpět krásný a majestátný zvuk tónů, který by opět doprovázel naše setkání při bohoslužbách a velmi úspěšných koncertech, které se pravidelně v kostele sv. Bartoloměje konají.Více informací na www.hradek.eu/varhany.

Pomozte hrádeckým varhanám – adoptujte si píšťalu

Vážení spoluobčané, milí hrádečáci, rodáci, zřejmě je pro většinu z vás malým tajemstvím, že v hrádeckém kostele sv. Bartoloměje probíhá od letošního června, přesněji po Noci kostelů, velká údržba a oprava varhan. Tento zásah byl již nezbytným a dá se říci, že nastal v hodině „5 minut po dvanácté“.

Pomozte hrádeckým varhanám - adoptujte píšťalu

Podrobný popis oprav není možné zde na tomto místě popisovat, neboť by obsáhl celý výtisk Hrádeckého zpravodaje. Jen v krátkosti můžeme sdělit, že veškeré odborné kroky, postupy a jejich realizaci zaštiťuje a provádí pan Rolf Bartosch, většině z nás známý jako varhaník, ale v této věci především jako certifikovaný opravář hudebních nástrojů. Všechny zásahy jsou prováděny velmi poctivě, detailně, odborně, s citem a láskou k řemeslu a se zkušenostmi ve spolupráci s jinými profesionálními varhanáři.

Něco málo k historii varhan kostela sv. Bartoloměje

V roce 1654 došlo podle historických záznamů ke stavbě krásných a znamenitých varhan Jeronymem Artmannem v kostele sv. Benedikta na Starém Městě v Praze, který spravovali strahovští premonstráti. Kostel stával v místě dnešního obchodního domu Kotva.

V roce 1676 se premonstráti rozhodli tento kostel zbořit a postavit na tomto místě kostel nový. Téhož roku byly varhany rozebrány a v roce 1714 byly tyto varhany Leopoldem Burkhardtem znovu postaveny a upraveny v novém kostele sv. Norberta a sv. Benedikta. Varhany se v tomto kostele udržely do zrušení kostela Josefem II. v r. 1785. V tomto roce pak byly prodány do Hrádku nad Nisou. O tři léta později, v roce 1788, je v hrádeckém kostele nainstaloval žitavský varhanář Johann Gottlob Tamitius a povrchovou malbu provedl malíř Kandler z Chrastavy.

Velkým mezníkem v historii našich varhan byl rok 1909. Z varhanní skříně z r. 1654 byl vyňat kompletně celý původní varhanní stroj a do této skříně byl postaven stroj nový v systému výpustkové pneumatiky. Přestavbu provedla v r. 1909 firma Heinrich Schiffner z Prahy.

Jak můžete pomoci

Jediným cílem je vrátit „našim“ varhanám zpět krásný a majestátný zvuk tónů, který by opět doprovázel naše setkání při bohoslužbách a velmi úspěšných koncertech, které se pravidelně v kostele sv. Bartoloměje konají.

Rádi bychom vám touto cestou oznámili, že je možnost tuto „ozdravnou operaci“ podpořit. Zpracovali jsme „Certifikát o adopci píšťaly ve varhanách“. Adopce je vlastně finanční podporou formou daru, která bude využita na speciální materiály a nutné kroky pro opravu varhan. Hodnota tohoto adoptivního kroku je 1 500 Kč za píšťalu (je určitě možné přispět i jakoukoliv jinou částku, za kterou vám budeme moc vděčni). Každý, kdo by naše snažení tímto podpořil, obdrží oficiální Certifikát, kde bude uvedeno jméno „adoptivního rodiče“, název varhanního rejstříku a tónu, aby každý věděl, že jeho podpora je konkrétní a hmatatelná. Certifikáty budou zadávány do tisku po úhradě částky a po telefonické domluvě následně předány majitelům v kanceláři Pohřební služby v Jižní ulici 114, která je také zároveň kontaktním místem pro příjem darů v hotovosti. Platbu je také možné provést bezhotovostně, převodem na bankovní účet Římskokatolické farnosti Hrádek na Nisou. Kromě zmiňovaného certifikátu bude u hotovostní platby samozřejmostí vystavení příjmového pokladního dokladu o přijetí daru, a také možnost vystavení potvrzení o daru, či darovací smlouvy pro uplatnění slevy na dani.

Kontakty
+420 776 246 131  – P. Radek Vašinek, farář
+420 725 601 600 – Renata Bendová, kancelář pohřební služby

Budeme vám velmi vděční za vaši podporu a projev sounáležitosti k našemu městu – k jeho historii a jeho významným památkám jakou bezesporu kostel sv. Bartoloměje je, ale především i jako odkazu pro budoucí generace.

S úctou
Rolf Bartosch, zodpovědný za realizaci opravy
Petr Benda, zodpovědný za věci  provozně-technické
a R.D.ICLic. Mgr. Radek Vašinek, farář