Žádost o povolení koncertů v Těškovicích pro rok 2020 byla podána faráři 8. 1. 2020.

V Těškovicích proběhl vánoční koncert 12. 1. 2020, kdy se koncert konal v kulturním domě v Těškovicích. Mnozí lidé namítali, proč se koncert nemůže uskutečnit v kostele (Česká mše vánoční Jakub Jan Ryba). Přestože jsem se vždy snažil o dialog, farář který nyní zastupuje farnost Těškovice a Slatinu nekomunikuje. Dne 8. 1. 2020 byla farnosti Těškovice zaslána žádost o konání duchovních koncertů. Žádost, která byla předložena k projednání, zůstala bez odezvy. Proto sděluji občanům Těškovic, že koncerty pro rok 2020 pořádat nemohu, pro nekomunikací s farnosti.

Níže je k nahlédnutí žádost o povolení, či zamítnutí. Na tuto žádost měl farář odpovědět do 9. 2. 2020 a to pro vyřízení dalších povolení a žádostí o dotaci na obci.

Děkuji všem těm, kteří naše koncerty měli rádi. Chci všechny občany a příznivce utěšit, že pokud situace bude jenom trochu lepší a farnost začne komunikovat, budu dál konat koncerty duchovní hudby. Do této doby, jste všichni srdečně zváni na naše koncerty v Hlučíně u faráře P. Petra Raka. Pro více informací, sledujte nové koncerty pro rok 2020.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Vít Krátký