varhaník Vít Krátký hostoval na poutní slavnosti sv. Martina v Bohušově

Mši svatou celebroval P. P. Paweł Ziółkowski, Th.D., koncelebroval P. Mgr. Jan Mazur, farář farnosti Bohušov u Krnova a P. Mgr. Radim Zielonka farář v Zátoru. Atmosféra slavné bohoslužby byla slavností nejen pro zdejší farníky, ale také pro pozvané hosty z Polské republiky a jak je již zvykem přijeli farníci z Třebovic u Ostravy. Laskavým a povzbudivým slovem nás v promluvě pozvedl otec Pavel. O hudební doprovod se postaral Vít Krátký.

Exif_JPEG_420

Při mši svaté zazněly skladby od J. S. Bacha. H. Purcella, ale také od stále žijícího skladatele duchovních písní Zdeňka Pololáníka-Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný.

Celá mše byla zakončena slavnostním chvalozpěvem TE-DEUM. Po mši svaté jsme byli pozváni na krásné pohostění. Moc děkujeme farnosti za přijetí k vytvoření krásné atmosféry. Děkujeme a budeme se těšit na další společnou mši svatou.