Sbor ze Slatiny podpořil svým zpěvem pohraničí

Dne 12. 5. zazpíval sbor ze Slatiny v pohraničí a potěšil farníky v Pitárné,Janově a ve Vysoké. Veliké prostory chrámů nám dokazují v minulosti veliký počet farníků a dnes jsou chrámy pusté. Snažme se všichni spolu těmto pohraničním farnostem pomáhat finanční podporou, prací, ale taky svou přítomností. Farníci byli moc rádi, že jsme je potěšili a těší se na další společné setkání.