Kontrolní den nových varhan pro Slatinu

dne 14. 2. 2019 se uskutečnil kontrolní den ve varhanářské dílně varhanáře Martina Tvarůžky. Na kontrolním dnu byl přítomen farář farnosti Slatina u Bílovce P. PaedDr. Mgr. Piotr Marek Kowalski, Ph.D., diecézní organolog Bc. Jiří Krátký, hlavní varhaník slatinský Vít Krátký, historik Mgr. Jan Fryčka. Průběh prací je uspokojivý a všechny práce jsou provedeny dle harmonogramu. K dofinancování celé rekonstrukce nám chybí ještě 250 000 Kč. Pokud se tato částka podaří získat na jaře letošního roku, budou varhany slavnostně instalovány a posvěceny 18. 8. 2019. Níže je k nahlédnutí fotodokumentace.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a finančně podporují.