Kontakt

Collegium musicum vocale 

Soubor jsme založili na jaře v roce 2016 z nadšených hudebníků, kteří spolupracují na rozvoji hudby a odkazu předků. Svou pozornost věnujeme převážně barokním a klasicistním skladatelům. Na našich koncertech pravidelně zní zpěv, flétna, hoboj, varhany (cembalo) a trubka. S velkou oblibou se snažíme obsazovat i další hudební nástroje. Mezi muzikanty jsou profesionálové, ale i amatéři, kteří svou hrou potěší srdce každého posluchače.

 

 

 

 

 

 

stazeny-soubor

Collegium musicum vocale

email: cmv@post.cz

http://www.cmvsoubor.cz/

tel: 607 779 614