Srdečně se raduji, že jsem varhaníkem při děkanském kostele v Ostravsko-opavské diecézi

V životě církve se stanou někdy zvláštní příhody a do cesty mi přišla krásná nabídka být varhaníkem nejen při katedrále v Ostravě, ale také v děkanském kostele. Jeden moudrý člověk mi nedávno řekl: Když se Ti nelíbí v nějakém obchodě a chovají se k tobě nepřátelsky, není nic snažšího než jít do druhého obchodu, kde se cítíš dobře a lidé se chovají s úctou a přátelstvím. Jsem rád, že kolem mne jsou stále lidé, kteří uznávají hodnotu člověka, neskloní se k lacinným trikům manipulace a nezakrývají své hrubé chování za církev. Raduji se, protože stále tvoříme krásné společenství v církvi a předáváme to, co umíme. Varhaník je člověk, který skrze tóny promlouvá do duše věřících a rozeznívá hlas touhy, lásky a porozumnění a propojuje Boží slovo v liturgické hudbě.